Bez kategorii

Zapraszamy na VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „Lokalna społeczność żydowska”

Zapraszamy na VII OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „Lokalna społeczność żydowska”

Wielowiekowa obecność ludności żydowskiej na ziemiach polskich żywo interesuje przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych – historyków, religioznawców, etnologów, literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, historyków myśli politycznej, itd. Szczególnie dotyczy to badaczy historii regionalnej, bowiem na gruncie lokalnym Żydzi odgrywali istotną rolę.

Z terenów Rzeczypospolitej pochodziło wielu wybitnych twórców ze wszystkich dziedzin kultury, gospodarki i polityki, którzy wnieśli znaczący wkład w dorobek intelektualny, gospodarczy i duchowy kraju, a w wielu miastach i miasteczkach Polski możemy dziś podziwiać synagogi i kirkuty, a liczne muzea w swych kolekcjach posiadają bogate zbiory judaików.

Tematem tegorocznej, VII konferencji ogólnopolskiej, pragniemy uczynić stosunki sąsiedzkie między Polakami i Żydami, ale też Niemcami, Ukraińcami, Rosjanami czy Białorusinami, gdyż również te nacje wniosły znaczący wkład w dorobek kulturowy II Rzeczypospolitej. Miejscem naszych obrad będzie siedziba Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr, Forum Synagoga, przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2019 r. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i religią Żydów, oraz ich wkładem w kulturę różnych rejonów Polski.

Abstrakty (do 250 słów) prosimy przesyłać do dnia 2 listopada 2019 r. na adres lukasz.krzyszczuk@uwr.edu.pl. Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 3 listopada 2019 r., o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Szczegółowy program konferencji zostanie podany do dnia 6 listopada 2019 r. Opłata konferencyjna wynosi 190 zł.

Komitet Organizacyjny Konferencji:
– dr Krzysztof Morta (przewodniczący)
– mgr Łukasz Krzyszczuk (sekretarz konferencji)
– dr Magdalena Jóźwiak

Komitet Naukowy Konferencji:
– prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (UŁ)
– prof. dr hab. Roman Dziergwa (UAM)
– dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr.

Author