Aktualności, Działalność, Konferencje

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „Lokalna społeczność żydowska” (zaproszenie)

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „Lokalna społeczność żydowska” (zaproszenie)

Historia Żydów na ziemiach polskich liczy ponad tysiąc lat. Był w niej czas tolerancji i pomyślnej koniunktury dla wspólnoty żydowskiej, ale również tragedie antysemityzmu, braterstwo w walkach o niepodległość Polski w XIX wieku, dramat Szoa.

Tak długi pobyt społeczności żydowskiej na ziemiach polskich zaznaczył się trwałym śladem. W 1939 roku obywatelami II Rzeczypospolitej było około 3,5 miliona Żydów. Polska była wówczas najważniejszym ośrodkiem żydowskiego życia intelektualnego, politycznego i religijnego. Z ziem polskich pochodziło wielu wybitnych twórców ze wszystkich dziedzin kultury, gospodarki i polityki, którzy wnieśli znaczący wkład w dorobek intelektualny, gospodarczy i duchowy kraju. W wielu miastach i miasteczkach Polski możemy dziś podziwiać synagogi i kirkuty, a wiele muzeów w swych kolekcjach posiada bogate zbiory judaików.

Tematem tegorocznej konferencji pragniemy uczynić wspólną, polsko-żydowską przeszłość.

Miejscem naszych obrad będzie siedziba Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, Forum Synagoga, przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2021 r. Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i religią Żydów, oraz ich wkładem w kulturę różnych rejonów Polski.

Abstrakty (do 200 słów) prosimy przesyłać do dnia 31 października 2021 r. na adres osrodek.ostrow@uwr.edu.pl. Lista prelegentów zostanie ogłoszona najpóźniej 2 listopada 2021 r., o czym wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Szczegółowy program konferencji zostanie podany do dnia 10 listopada 2021 r. Opłata konferencyjna wynosi 190 zł.

Komitet Naukowy Konferencji:
– prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (UŁ)
– prof. dr hab. Roman Dziergwa (UAM)
– dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr.
– dr Krzysztof Morta

Komitet Organizacyjny Konferencji:
– dr Krzysztof Morta (przewodniczący)
– mgr Łukasz Krzyszczuk (sekretarz konferencji)
– dr Magdalena Jóźwiak

Pobierz dokument w postaci pdf.

Author