Działalność, Konferencje, Wizyty

Konferencja – historia Żydów ostrowskich oraz dzieje rodziny Freimann

Konferencja - historia Żydów ostrowskich oraz dzieje rodziny Freimann

W dniu 6 maja 2015 roku miała miejsce w Ostrowie uroczystość odsłonięcia na murze lapidarium na terenie ostrowskiego kirkutu tablicy pamiątkowej poświęconej dwóm wybitnym przedstawicielom ostrowskiej wspólnoty żydowskiej.

Byli to Israel Meir Freimann, rabin ostrowski i patron w latach 1899-1919 ostrowskiej ulicy przy której znajduje się lapidarium oraz jego syn prof. Aron Freimann, absolwent dawnego Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie, wybitny historyk, bibliograf i bibliotekoznawca. W uroczystości wzięli udział m.in. Ruth Dresner i Miriam Klausner z Nowego Jorku (wnuczka i prawnuczka prof. Freimanna) oraz dr Rachel Heuberger z Frankfurtu nad Menem, wybitna znawczyni życia i dzieła prof. Freimanna, a jednocześnie jego następczyni na stanowisku kierownika zbioru judaików i hebraików biblioteki uniwersyteckiej we Frankfurcie.

Po odsłonięciu tablicy uczestnicy uroczystości udali się do budynku ostrowskiej synagogi, gdzie odbyła się konferencja naukowa poświęcona historii Żydów ostrowskich oraz dziejom rodziny Freimann. Dr Krzysztof Morta mówił o dziejach wspólnoty żydowskiej w Ostrowie, Jarosław Biernaczyk opowiedział o ostrowskim okresie życia rodziny Freimann, dr Rachel Heuberger opowiedziała o działalności naukowej prof. Freimanna na terenie Frankfurtu nad Menem, natomiast Ruth Dresner przybliżyła zgromadzonym ostatnie lata życia swego dziadka, które spędził on na terenie USA. Na zakończenia konferencji miała promocja III tomu „Studia Iudaica Ostroviensia”, który zawiera źródła do historii Żydów ostrowskich odkryte w archiwach Warszawy i Poznania i opracowane przez Wacława Kieremkampta. Organizatorami uroczystości oraz konferencji był Uniwersytet Wrocławski – Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej przy współudziale Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Author