Działalność, Inne

Tablica ku czci Israela Meira i Arona Freimannów

Tablica ku czci Israela Meira i Arona Freimannów

Z inicjatywy dyr. Ośrodka Badań nad Historia i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr oraz Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Ostrowskiej Synagogi powstał projekt tablicy pamiątkowej poświęconej Israelowi Meirowi i Aronowi Freimannom – dwóm wybitnym przedstawicielom społeczności żydowskiej w Ostrowie.

Dyrektor Ośrodka zwrócił się pismem dnia 3 marca 2015 roku do Przewodniczącego Komisji doraźnej do spraw nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych o pozwolenie umieszczenia tablicy na murku lapidarium na Pl. 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim.

Israel Meir Freimann był ostrowskim rabinem, nauczycielem religii mojżeszowej w tutejszym Królewskim Gimnazjum, a za zasługi o charakterze społecznym został przez społeczność miasta uhonorowany po swojej śmierci nadaniem jego imienia ulicy – dzisiejszej północnej części Placu 23 Stycznia. Jego syn Aron, po ukończeniu nauki w Królewskim Gimnazjum w Ostrowie odbył studia historyczne, archiwistyczne i orientalne na uniwersytetach w Berlinie i Erlangen k. Norymbergi. Po ukończonych studiach osiadł we Frankfurcie nad Menem. Tam jako pracownik a później dyrektor Biblioteki Miejskiej zgromadził i opublikował katalog hebraików i judaików od XV do XX w., zawierający jeden z największych tego typu zbiorów na świecie. Po dojściu Hitlera do władzy prof. Aron Freimann z rodziną, dzięki wstawiennictwu dyplomacji watykańskiej, opuścił Niemcy i dotarł do USA, gdzie zmarł w 1948 r.

Tablica poświęcona Israelowi Meirowi i Aronowi Freimannom została zaprojektowana przez ostrowskiego artystę plastyka, pana Szymona Wasielaka, a zostanie wykonana przez pracownię odlewniczą Brązart w Pleszewie.

Inicjatywę wsparła Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz osoby prywatne.

Zobacz też: Uroczyste odsłonięcie tablicy

Author