Aktualności, Działalność, Konferencje

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „Lokalna społeczność żydowska”

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „Lokalna społeczność żydowska”

Dnia 18 listopada 2021 r. wydarzenia w Ostrowie Wielkopolskim i regionie południowej Wielkopolski zdominowała Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lokalna społeczność żydowska”. Organizowana przez Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr konferencja odbyła się już po raz dziewiąty.

Mimo pandemicznych obostrzeń w ostrowskiej synagodze zgromadziło się wiele osób zainteresowanych uniwersyteckim wydarzeniem. Oprócz prelegentów pojawili się uczniowie szkół średnich, studenci działających w Ostrowie szkół wyższych, a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W inauguracji udział wzięli przedstawiciele współpracujących z Ośrodkiem placówek i instytucji kulturalno- oświatowych z Południowej Wielkopolski: z Pleszewa, Kalisza, Kępna, Odolanowa. W swoich wystąpieniach ostrowscy samorządowcy podkreślili, że za sprawą Ośrodka Uniwersytet Wrocławski jest obecny już 9 lat na tej ziemi i trwale wpisał się w krajobraz naukowych i edukacyjnych wydarzeń nie tylko Ostrowa Wielkopolskiego, ale całego regionu. Wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Sebastian Górski, dziękując dr. Krzysztofowi Morcie za podejmowane przez niego inicjatywy na rzecz upamiętnienia żyjących w przeszłości ze sobą na tych terenach społeczności polskiej, żydowskiej i niemieckiej, podkreślił, nawiązując do niedawnych wydarzeń z Kalisza (spalenie Statutu kaliskiego 11 listopada) jak cenne są takie inicjatywy, kierujące się nie emocjami ale naukową interpretacja faktów. Ośrodek Badań nad Historia i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski jest częścią Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych i powstał w wyniku wcześniejszej współpracy między pracownikami instytutu i miastem Ostrów Wielkopolski (pod kierunkiem dr. Morty zbudowano w 2009r. na miejscu 2 kirkutów lapidaria w Ostrowie Wielkopolskim).

Władze samorządowe, zaproszonych gości, a szczególnie licznych prelegentów powitał organizator cyklicznych konferencji dr Krzysztof Morta. Podziękował wszystkim, którzy rokrocznie angażują się w organizację konferencji i dzięki poświęceniu przez nich wolnego czasu to naukowe wydarzenie udawało się jak dotychczas przeprowadzić bez problemów. Na duże słowa uznania zasługuje zwłaszcza wieloletni sekretarz konferencji, Łukasz Krzyszczuk.

Jak zawsze naukową Konferencji Uniwersytetu Wrocławskiego relacjonowały lokalne media i instytucje:
http://tvproart.pl/
https://1liceum.edu.pl/
https://ockostrow.pl/
http://wfil.uni.wroc.pl/

Author