Your address will show here +12 34 56 78

Oferta dydaktyczna

Skierowana do szkół i instytucji edukacyjnych

Oferta edukacyjna pracowników Ośrodka dotyczy:
1. biografii wybranych przedstawicieli żydowskich gmin z południowej Wielkopolski,
2. historii lokalnych społeczności żydowskich (np. Ostrowa Wielkopolskiego, Raszkowa, Odolanowa, Pleszewa, Kobylej Góry),
3. ogólnych informacji związanych z żydowskimi tradycjami, zwyczajami, świętami,
4. artefaktów zgromadzonych w Ośrodku.

Ponadto szkoła może zamówić cykl warsztatów tematycznych dotyczących m.in.
· historii i podstaw języka hebrajskiego,
· gier i zabaw żydowskich,
· strojów w czasach biblijnych,
· potraw i napojów,
· żydowskich przedmiotów kultu (m. in. Arka Przymierza).

Proponowane warsztaty mają charakter interdyscyplinarny. Np. w zajęciach poświęconych żydowskim przedmiotom kultu zostaną wykorzystane informacje z takich dziedzin nauki i sztuki jak:
· plastyka – artystyczne wyobrażenia Arki Przymierza na przestrzeni wieków, próba stworzenia jej modelu z różnych materiałów plastycznych,
· historia – czasy i miejsca, w których arka była eksponowana,
· matematyka – przeliczenia danych na podstawie wymiarów zawartych w Biblii dla potrzeb wykonywanego modelu (odpowiednia skala z zachowaniem odpowiednich proporcji),
· językoznawstwo (skąd nazwa arka – adekwatność tłumaczenia hebrajskiego terminu).

Warsztaty stawiają sobie następujące cele dydaktyczne:
1. zaangażowanie słuchaczy w temat,
2. zachęcenie ich do wykazywania aktywności (formułowanie własnych wniosków, własnych propozycji i rozstrzygnięć, pod kierunkiem prowadzącego),
3. uświadomienie, jak ważne jest wykorzystanie wiadomości z różnych dziedzin nauki w rozwiązywaniu problemów badawczych,
4. uczenie samodzielnego myślenia.

Ponadto Ośrodek ma do zaproponowania wyjazd do Wrocławia, połączony ze zwiedzaniem miejsc takich jak tamtejsza synagoga, cmentarz żydowski. Możliwe jest również obejrzenie najciekawszych manuskryptów, inkunabułów i starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej.

Ośrodek jest do dyspozycji wszystkich zainteresowanych w piątki po uprzednim umówieniu telefonicznym:
– tel. 790 652 288
– tel. 508 223 729