Działalność, Konferencje

Badania i Promocja, czyli VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Badania i Promocja, czyli VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Dnia 19 listopada 2020 r. odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Lokalna społeczność żydowska”.

Dotychczas to cykliczne wydarzenie miało miejsce w Forum Synagoga przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim, w siedzibie Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr. Zgromadzało wówczas posłów, senatorów, przedstawicieli władz samorządowych miast południowej Wielkopolski, dyrektorów i pracowników placówek muzealnych i kulturalnych oraz młodzież licealną z ostrowskich szkół średnich. Naukowa działalność łączyła się w ten sposób z doskonałą promocją Uniwersytetu Wrocławskiego na ziemiach południowej Wielkopolski. W bieżącym roku z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 organizatorzy byli zmuszeni przenieść obrady online.

Ogólnopolski charakter konferencji został poszerzony o referaty zagraniczne zarówno z Europy, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Wiązało się to z różnymi nowymi wyzwaniami nie tylko natury technicznej (godzina rozpoczęcia konferencji, tj. 10.00 czasu środkowoeuropejskiego; w Waszyngtonie, skąd łączył się np. jeden z prelegentów, była godziną 4:00!)

Prelegentów i gości, którzy licznie się z obradami połączyli, przywitał kierownik naukowy konferencji, dr Krzysztof Morta. W imieniu Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, którego Ośrodek jest częścią, głos zabrała dyrektor, dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar. Po wystąpieniu władz Ostrowa Wielkopolskiego, dyrekcji Ostrowskiego Centrum Kultury, rozpoczęły się obrady. Podczas prelekcji, które dotyczyły, różnych zagadnień związanych z lokalnymi społecznościami żydowskimi, w tym Ostrowa, odbyły się również, co warto szczególnie odnotować, odczyty związane z naszą Alma Mater. Prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki) wygłosił referat, w którym przedstawił sylwetkę prof. Jerzego Woronczaka (1923-2003), wieloletniego pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego (mamy nadzieję, że po zgodzie prelegenta będziemy mogli zaprezentować ten referat na stronach ISKŚiO). Z najstarszym zaś w Polsce kodeksem Biblii hebrajskiej przechowywanym w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu zapoznał słuchaczy piszący te słowa. Specjalnym gościem była praprawnuczka budowniczego ostrowskiej synagogi, Bettina Landé-Tergeist z Paryża.

Cykliczne Konferencje UWr w Ostrowie Wielkopolskim są świetną promocją naszej uczelni w Południowej Wielkopolsce, gdzie Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski wpisał się na dobre w krajobraz naukowy miasta (w 2018 r. dyrektor Ośrodka otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego). Ponadto Ośrodek współpracuje z różnymi instytucjami kulturalnymi zarówno Ostrowa, jak i innych miast południowej Wielkopolski (Pleszew, Kępno, Kalisz, Raszków i in.), a także naukowcami wielkopolskich uczelni, zwłaszcza Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Również i podczas obecnej konferencji nie zabrakło odczytów z tej prestiżowej uczelni, jak wystąpienie prof. Rafała Witkowskiego, Prorektora ds. współpracy międzynarodowej UAM czy prof. dr. hab. Romana Dziergwy, kierownika Zakładu Polsko-Niemieckich Stosunków Literackich.

Od lewej u góry: Jarosław Biernaczyk, prof. dr hab. Roman Dziergwa, dr Krzysztof Morta; od lewej u dołu: Anna Dodziuk van Kooten, Edward David Luft Ph.D., Łukasz Krzyszczuk

Author