Tres sunt autem linguae sacrae: Hebraea, Graeca, Latina, quae toto orbe maxime excellunt

Isid., Etym.IX,1,3.

 

 

ZAPROSZENIE

14 maja 2013 r miało miejsce uroczyste otwarcie pierwszą jednostki naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego na Ziemi Wielkopolskiej, gdzie w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim znalazł swą siedzibę Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski. Aby uczcić to historyczne wydarzenie z okazji 5-lecia działalności uniwersyteckiej placówki  zapraszamy wszystkich zainteresowanych na okolicznościowe spotkanie, które odbędzie się 14 maja 2018 roku  o godz. 10.00 w siedzibie Ośrodka przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim. Uświetnieniem tego wydarzenia będzie okolicznościowa międzynarodowa konferencja naukowa.

Obchody odbędą się pod patronatem JM Rektora UWr,  prof. dr. hab. Adama  Jezierskiegoi  Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek

Komitet Honorowy Obchodów 5-lecia  Uniwersytetu Wrocławskiego w Ostrowie Wielkopolskim:

Łukasz Mikołaczyk, Senator RP      

Tomasz Ławniczak, Poseł na Sejm RP

Jarosław Urbaniak Poseł na Sejm  RP (Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w latach (2010-2014)

Marlena Maląg, Wicewojewoda Wielkopolski (Wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego W latach 2012–2014)

Prof.  dr hab. Marcin Cieński, Dziekan Wydziału Filologicznego UWr

Prof.  UWr dr hab. Gościwit Malinowski, Dyrektor ISKŚiO UWR

Prof. dr hab. Jerzy Pietrzak

Prof. dr Samuel Kottek (Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie)

Prof. dr Creighton Marlowe (Evangelische Theologische Faculteit, Leuven, Belgia)

Prof. dr Vasile Rus  (Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca, Rumunia)

Prof. dr hab. Roman Dziergwa (UAM)

Prof. dr hab. Krzysztof Witczak (UŁ)

Prof. dr hab. Marcin Wodziński (UWr)

Prof. UAM dr hab. Jan Galant (OTN)

Prof. UWr dr hab. Jakub Pigoń

Ks. dr Paweł Malecha (Papieski Uniwersytet Gregoriański), Honorowy Obywatel Ostrowa Wielkopolskiego, zastępca Promotora Sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej

Bettina Landé- Tergeist, potomkini budowniczego ostrowskiej synagogi (Uniwersytet Paryski)

Dr Krystian Niełacny, Honorowy Obywatel Ostrowa Wielkopolskiego

Krzysztof Bielawski (Muzeum Żydów Polskich)