Działalność, Konferencje

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lokalna społeczność żydowska”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lokalna społeczność żydowska"

W dniach 17-18 listopada 2016 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja naukowa poświęcona kulturze, historii i religii lokalnych społeczności żydowskich na ziemiach polskich.

Obrady miały miejsce w gościnnych murach ostrowskiej synagogi. Była to już czwarta tego rodzaju inicjatywa naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego w tym mieście.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród młodzieży z ostrowskich szkół średnich. Po wysłuchaniu prelekcji wprowadzającej do hebrajskiej inskrypcji nagrobnej, którą wygłosiła dr Magdalena Jóźwiak, oraz po zapoznaniu młodzieży z alfabetem hebrajskim, uczestnicy warsztatów udali się do lapidarium ostrowskiego, by tam zapoznać się z okruchami pamięci po Żydach, którzy zamieszkiwali niegdyś Ostrów Wielkopolski. W organizację tych wydarzeń włączyli się także studenci z Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych. Studenci ze specjalizacji biblijnej przygotowali specjalnie dla młodzieży część artystyczną, a mianowicie odegrali pięć scen biblijnych: stworzenie kobiety, historię Kaina i Abla, Abrahama i Izaaka, scenę przekazania ludowi Dziesięciu Przykazań oraz sąd króla Salomona.

Author