Działalność, Konferencje

Konferencja pt. „Liceum bliżej Uniwersytetu”

Konferencja pt. „Liceum bliżej Uniwersytetu”

17 listopada 2017r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez władze szkoły wespół z Uniwersytetem Wrocławskim i Ośrodkiem Badań nad historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski.

Ta zasłużona i bogata w tradycje szkoła (otwarta w 1845r. jako Królewskie Katolickie Gimnazjum) współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim oficjalnie od 17 stycznia 2014r. Na mocy podpisanej umowy przez JM Rektora prof. Marka Bojarskiego koordynatorem tej współpracy został dr Krzysztof Morta. Przez ten czas liceum udostępniało swoje pomieszczenia na potrzeby konferencyjne przygotowywane przez Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski. Młodzież szkoły wielokrotnie uczestniczyła w inicjatywach akademickich przygotowywanych przez pracowników naukowych Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych zarówno w Ostrowie , jak i na uczelni we Wrocławiu. Realizowane były i są wspólne programy edukacyjno- badawcze wprowadzające licealną młodzież w warsztat pracy naukowej. Teraz wymiernym i transparentnym efektem tej współpracy była konferencja pt. „Liceum bliżej Uniwersytetu” a poświęcona oczekiwaniom i wymaganiom jakie stoją przed szkołami wyższymi i średnimi w zmieniających się warunkach ekonomicznych.

Jako pierwszy odczyt wygłosił JM prof. Adam Jezierski przedstawiając „Wizję Uniwersytetu XXI wieku”. O ciekawym eksperymencie stworzenia elitarnej klasy w szkole średniej pod opieką uniwersytetu i wymiernych efektach takiej współpracy mówił prof. Aleksander Mikołajczak, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Prof. Kazimierz Ilski – Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił zmieniające się relacje między liceum a uniwersytetem. W kontekście historycznym opisał poczynając od średniowiecza reformy europejskich uniwersytetów wskazując na różne pułapki i błędy, w tym na niebezpieczeństwa płynące z ograniczania autonomii uczelni. Dr Krzysztof Morta z Instytutu Studiów Klasycznych , Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr starał się na przykładzie kontaktów między uczelnią wrocławską a Królewskim Gimnazjum w Ostrowie pokazać, w jaki sposób funkcjonował w XIX w. model gimnazjum klasycznego jako „zakładu naukowego”. Zwrócił też uwagę na rolę ogólnego wykształcenia, jakie otrzymywali absolwenci gimnazjum, które było mocną podstawą do dalszej ukierunkowanej i wyspecjalizowanej już nauki na uniwersytetach.

Author