Działalność, Konferencje

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lokalna społeczność żydowska”

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lokalna społeczność żydowska"

W dniach 20-21 listopada 2014 roku w gościnnych murach ostrowskiej synagogi odbyła się konferencja naukowa poświęcona historii, religii i kulturze lokalnych społeczności żydowskich w Polsce.

Spotkanie zainicjowali wspólnie dr Krzysztof Morta, dyrektor Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr, który koordynował prace Komitetu Organizacyjnego oraz Ewa Matecka, dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury. W tegorocznej konferencji wzięło udział 30 badaczy, reprezentujących około 20 ośrodków uniwersyteckich, a ponadto pracownicy bibliotek, muzeów, mediów i innych instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury.

Uroczyste rozpoczęcie konferencji zaszczycili swoją obecnością goście z Ostrowa Wielkopolskiego oraz okolicznych miejscowości. Inauguracji konferencji dopełnił program artystyczny w wykonaniu Studia Wokalnego Ostrowskiego Centrum Kultury prowadzonego przez Justynę Wojtkowiak oraz otwarcie wystawy pt. „Izraelska ilustracja dziecięca”.

Wówczas przyszedł czas na część merytoryczną. Wykład inauguracyjny pt. „Okruchy pamięci, czyli epitafia ostrowskich Żydów” wygłosił dr Krzysztof Morta. W pierwszej sesji swoje referaty przedstawili jeszcze prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Roman Dziergwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Zofia Abramowicz (Uniwersytet w Białymstoku), którzy podjęli różne tematy związane ze społecznościami żydowskimi Tomaszowa Mazowieckiego, Ostrzeszowa, Kępna i Podlasia. Wykładów wysłuchała licznie przybyła młodzież ostrowskich liceów. W konferencji wzięli również udział studenci różnych wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego. W drugiej sesji tematyka referatów związana była z społecznościami żydowskimi z południowej Wielkopolski, ziemi kieleckiej i Dzierżoniowa.

Po przerwie obiadowej odbyły się obrady w ramach dwóch sekcji. Jedną z nich gościło Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Władysława Reymonta przy ul. Wrocławskiej 48. Referaty, wygłoszone podczas sesji, która miała miejsce w Forum Synagoga, dotyczyły wybranych zagadnień z poetyki żydowskich macew z kirkutów z różnych części kraju (z południowej części Dolnego Śląska oraz Polski południowo-wschodniej) oraz problematyki związanej z architekturą żydowską Łodzi, Rzeszowa, Brzeska i Prudnika.

Druga sesja, która odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym Nr II, skupiła się na tematach dotyczących lokalnych społeczności żydowskich Bełchatowa, powiatu szadzkiego, Żyrardowa, Myślenic, Janowa, Przemyśla, Lwowa i Zduńskiej Woli.

21 listopada 2014 roku obrady rozpoczęły się o godzinie 10:00 w Liceum Ogólnokształcącym Nr II. Prelegenci dyskutowali m. in. na temat relacji między przeszłością a teraźniejszością na przykładzie pamięci o Żydach z Szydłowca, obrazu społeczności żydowskiej w świetle polskiej pracy rzeszowskiej, powojennych losów społeczności żydowskiej na ziemi kłodzkiej, próby ożywiania języka jidysz, śladów kultury żydowskiej na warszawskiej Pradze.

Author