Działalność, Wizyty

Wizyta w Kępnie

Wizyta w Kępnie

Dnia 15 listopada 2019 r. dr Krzysztof Morta oraz Łukasz Krzyszczuk pojechali do Kępna.

Wraz z przedstawicielami Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego oraz przedstawicielem Miasta Kępno dokonali wizytacji synagogi oraz znajdujących się tam fragmentów macew.
W trakcie spotkania dyrektor Ośrodka przedstawił sugestie i propozycje odnośnie sposobu ekspozycji zachowanych fragmentów macew. Został w tej kwestii sporządzony protokół, który podpisały zainteresowane strony (dyr. Ośrodka dr Krzysztof Morta, dyr. Muzeum Karolina Różewska i przedstawiciel władz Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, inspektor Tomasz Wróblewski z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu).
Sytuacja Kępińskiej Synagogi jest w obszarze zainteresowania Ośrodka, o czym pisaliśmy wcześniej.

Author