Działalność, Wizyty

Wizyta z Izraela – Zohar Peri-Priebatsch

Wizyta z Izraela - Zohar Peri-Priebatsch

Dnia 26 października 2017 r. odwiedził Ostrów pan Zohar Peri-Priebatsch z małżonką. Pan Priebatsch, który przybył do Ostrowa z Izraela jest potomkiem znanej ostrowskiej rodziny żydowskiej.

Pan Priebatsch, który przybył do Ostrowa z Izraela, jest potomkiem znanej ostrowskiej rodziny żydowskiej, która w drugiej połowie XIX wieku prowadziła w naszym mieście jedną z pierwszych drukarni oraz księgarnię i wydawnictwo. Później, aż do połowy lat 30. XX wieku rodzina ta prowadziła podobną działalność we Wrocławiu. Państwo Priebatsch podczas pobytu w Ostrowie odwiedzili rodzinny dom przy Rynku, miejscową synagogę oraz siedzibę Ośrodka Badań nad Kulturą i Historią Żydów z Południowej Wielkopolski Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto zwiedzili lapidarium na miejscu dawnego cmentarza żydowskiego oraz spotkali się z młodzieżą II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie, której opowiedzieli o historii związków swojej rodziny z Ostrowem, a także o swoim życiu w Izraelu.

Author