Działalność

Nowa publikacja Ośrodka

Nowa publikacja Ośrodka

Promocja najnowszej książki Jarosława Biernaczyka „Ich korzenie tkwiły w Wielkopolsce. Żydzi z Ostrowa i Raszkowa na kartach historii”.

11 grudnia 2019 roku w Sali audytoryjnej I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim miała miejsce promocja najnowszej książki Jarosława Biernaczyka „Ich korzenie tkwiły w Wielkopolsce. Żydzi z Ostrowa i Raszkowa na kartach historii”. Publikacja jest efektem współpracy Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, jednostki naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz władz samorządowych Miasta i Gminy Raszków reprezentowanych przez burmistrza Jacka Bartczaka. Recenzentem naukowym i autorem przedmowy jest dr Krzysztof Morta. Poszczególne rozdziały książki to: „Historie rodzinne” (zawiera teksty poświęcone 4 rodzinom żydowskim z Ostrowa i jednej z pobliskiego Raszkowa), „Rodzinne strony na kartach wspomnień” (analiza tekstów literackich Leo Hirscha o Ostrowie i Arnolda Strassmanna o Raszkowie),”Z Ostrowa i Raszkowa w wielki świat” (ostrowianie i raszkowianie działający na terenie Niemiec i Ameryki Północnej, oraz rola Żydów w dziejach dawnego Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie), „Powroty do Ostrowa i okolic” (spotkania z potomkami dawnych rodzin żydowskich w Ostrowie i poza granicami Polski). Książkę wzbogacają także wykaz żydowskich absolwentów ostrowskiego Gimnazjum, teksty archiwalne z dawnej prasy żydowskiej oraz bogaty materiał ilustracyjny. Warto dodać, że książka ukazała się w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) w tym samym tomie.

Author