Działalność, Wizyty

Upamiętnienie społeczności żydowskiej w Mikstacie

Upamiętnienie społeczności żydowskiej w Mikstacie

W niedzielę 15 lipca 2019r. odbyła się w Mikstacie uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego mikstackich Żydów.

Pomnik, który powstał z inicjatywy potomka tamtejszej społeczności żydowskiej Phila Brilla z Nowego Jorku, został postawiony na terenie niegdysiejszego kirkutu, ok. 3km od centrum miasta. Władze Mikstatu, z burmistrzem Henrykiem Zielińskim na czele, mocno zaangażowały się w realizację tej inicjatywy. W uroczystości udział wzięli starosta ostrzeszowski, Lech Janicki, przewodniczący Rady powiatu ostrzeszowskiego, Tomasz Maciejewski, przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu z rabinem Davidem Basokiem na czele, radni i mieszkańcy Mikstatu. Na uroczystość zostały zaproszone również władze Ośrodka Badań nad Historią i kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr, dr Krzysztof Morta i Jarosław Biernaczyk. Wizyta w Mikstacie pozwoliła na zapoznanie się ze stanem dzisiejszym zabytków związanych z żydowską społecznością w mieście. Wyrażono chęć współpracy między uniwersyteckim ośrodkiem a samorządem Mikstatu. W czasie uroczystości zostały odmówione modlitwy: przez rabina Davida Basoka i ks. Mariusza Karbowskiego. Zgodnie z żydowskim zwyczajem uczestnicy uroczystości złożyli kamienie na pomniku jako symbol pamięci i szacunku dla zmarłych.

Więcej o tym wydarzeniu:
– ostrzeszowinfo.pl/wiadomosci/pamieci-mikstackich-zydow/
– tygodnikkepinski.pl/kepno-sladem-zydowskich-przodkow/
– oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Mikstat

Author