Działalność, Konferencje

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Relacje polsko-żydowsko-niemieckie w lokalnych społecznościach”

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Relacje polsko-żydowsko-niemieckie w lokalnych społecznościach”

W dniach 15-16 listopada 2018 r. odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Relacje polsko-żydowsko-niemieckie w lokalnych społecznościach”. Obrady miały miejsce w Forum Synagoga przy ul. Raszkowskiej 21 w Ostrowie Wielkopolskim, będącego od ponad już pięciu lat siedzibą Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr.

Była to, odbywająca się corocznie od 2013 roku w listopadzie, szósta konferencja dotycząca lokalnych społeczności żydowskich w Polsce. Tym razem – po raz pierwszy – poszerzono spektrum tematyczne konferencji o lokalne społeczności Niemców i ich wkład w mozaikę kulturową Rzeczypospolitej. Wspólna: polska, niemiecka i żydowska przeszłość od epoki renesansu do połowy XX wieku zgromadziła badaczy z całego kraju i zagranicy. Prelegentów, zaproszonych gości oraz licznie przybyłą młodzież licealną powitali dr Krzysztof Morta, dyrektor Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr, i Ewa Matecka, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Tegoroczną, szóstą konferencję naukową uświetniły referaty kilkunastu uczonych. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Case Study: the challenges facing a novice genealogist in researching the TISCH Family of Ostrow Wielkopolski” wygłosił David Grant (Wielka Brytania). Pierwsza sesja konferencji skupiła się na postaci urodzonego w Ostrowie Wielkopolskim pisarza niemieckiego Edzarda Schapera. Trzeci referat, wygłoszony przez dr. Krzysztofa Mortę, dotyczył początków ostrowskiej gminy żydowskiej. W kolejnej sesji zostały podjęte tematy stosunków polsko-niemieckich i polsko-żydowskich w twórczości pastora Johannesa Staemmlera, Maksa Kollenschera i Dawida Szpiro. Po południu można było wysłuchać referatów na temat stosunków polsko-żydowskich w Pruszkowie, w powiecie wieluńskim w okresie międzywojennym (1918–1939), w Jędrzejewie i Piotrkowie Trybunalskim.

Author