Działalność, Inne

O ostrowskim Ośrodku UWr w Poznaniu

O ostrowskim Ośrodku UWr w Poznaniu

W dniach 27-28 lutego odbyła się w Poznaniu konferencja „Żydzi w Wielkopolsce w XX w. Historia i pamięć” zorganizowana przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Ostrów Wielkopolski i Uniwersytet Wrocławski na zaproszenie organizatorów reprezentowali dr Krzysztof Morta, dyrektor działającego w Ostrowie Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr i Jarosław Biernaczyk, sekretarz Ośrodka.
Dr Krzysztof Morta wygłosił referat pt. „Cele i działalność Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski UWr w Ostrowie Wlkp”. W swoim wystąpieniu zaprezentował zebranym działającą w mieście od ponad 6 lat ostrowską placówkę UWr, która przez ten okres nie tylko rozwinęła działalność naukową, ale również była inicjatorem różnych wydarzeń związanych z przypominaniem i upamiętnianiem lokalnej historii.
Tematem odczytu Jarosława Biernaczyka były kwestie związane z przywracaniem pamięci o dawnej wspólnocie żydowskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
Mejscem obrad była sala posiedzeń w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk (PTPN) przy ul. Mielżyńskiego 27/29.

Author