Działalność, Konferencje

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lokalna Społeczność Żydowska”

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lokalna Społeczność Żydowska”

W dniach 14-15 listopada 2019 roku w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski konferencja naukowa poświęcona kulturze, historii i religii lokalnych społeczności żydowskich na ziemiach polskich.

Jak zwykle obrady miały miejsce w gościnnych murach ostrowskiej synagogi, będącej zarazem siedzibą Ośrodka. Była to już siódma tego rodzaju inicjatywa naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego w tym mieście.
Uroczyste rozpoczęcie konferencji 14 listopada 2019 roku o godzinie 10.00 w Forum Synagoga przy ul. Raszkowskiej 21 zaszczyciły swoją obecnością władze samorządowe Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ludzie nauki i kultury oraz licznie przybyła młodzież z ostrowskich liceów.

Wśród uczestników tego wydarzenia nie zabrakło też słuchaczy tutejszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z jego prezesem, Józefem Kozanem na czele. Przybyli goście mogli wysłuchać programu muzycznego przygotowanego przez uczniów współpracującego od lat z Ośrodkiem II Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim. Bardzo interesujący wykład inauguracyjny pt. Wielokulturowe miasta współczesnego Izraela – bogactwo i dylematy wygłosiła w tym roku dr Karolina Zielińska z Zakładu Współczesnych Kultur Azji i Afryki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk.

Tym razem zasięg ogólnopolski konferencji został poszerzony o aspekt międzynarodowy, gościliśmy bowiem dwóch prelegentów zagranicznych, którzy wygłosili swoje referaty kolejno w językach angielskim i niemieckim. Pierwszy z nich, wygłoszony przez Davida Granta (Royal Holloway University of London), dotyczył związanej z Ostrowem Wielkopolskim historii żydowskiej rodziny Tisch. Z kolei przybyły z Hamburga Ingo Becker wygłosił referat pt. Zur Geschichte der Familie Pulvermann. Ostatnia prelekcja pierwszego dnia obrad, wygłoszona przez Dyrektora Ośrodka, dr. Krzysztofa Mortę, dotyczyła historii i przyszłości klasycystycznej synagogi w Kępnie i wiązała się z zaplanowanym zadaniem na dzień następny, kiedy to pracownicy Ośrodka pojechali do Kępna, gdzie wraz z przedstawicielami Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego oraz przedstawicielem Miasta Kępno dokonać wizytacji samej synagogi oraz znajdujących się tam fragmentów macew.

Konferencja spotkała się z zainteresowaniem lokalnych mediów (zobacz relację w Telewizji ProArt: link, od 9:48).

Author