Działalność

Promocja publikacji „Lokalna społeczność żydowska”

Promocja publikacji "Lokalna społeczność żydowska"

24 lutego 2016 r. w Ośrodku Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski, w Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się promocja książki Lokalna społeczność żydowska pod red. Krzysztofa Morty. Wspólnej publikacji Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych oraz Ostrowskiego Centrum Kultury, które też sfinansowało to przedsięwzięcie.

W uroczystości udział wzięli obok przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego przedstawiciele władz samorządowych Powiatu i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, prezydent Miasta Beata Klimek, wiceprezydent Ewa Matecka, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leraczyk, a także przedstawiciele miast i instytucji, z którymi uniwersytecki Ośrodek współpracuje (Kępno, Pleszew, Raszków, Odolanów). Synagogę licznie wypełnili ponadto reprezentanci lokalnych uczelni, instytucji oświatowo-kulturalnych oraz mieszkańcy. Promocję uświetnił występ zespołu „Hava Nagila” z Ostrowskiego Centrum Kultury.

W swoim przemówieniu Krzysztof Morta, dyrektor Ośrodka Badań Ośrodku Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski podziękował władzom Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za wspieranie inicjatyw Uniwersytetu Wrocławskiego w Mieście, zwrócił też uwagę na związki między mieszkańcami Ostrowa a uniwersytetem i na długą tradycję podejmowania dalszej edukacji przez młodzież tego regionu na wrocławskiej uczelni.

W tomie obok artykułów opisujących ogólnie dzieje wybranych gmin wyznaniowych, możemy przeczytać o żydowskich rodach (nierzadko też mających niebagatelny wpływ na rozwój danej miejscowości), ważnych postaciach tej społeczności, często swą działalnością i znaczeniem wychodzących poza lokalną gminę . Poznajemy sprawy związane z kulturą duchową, ale też materialnym śladem pobytu na terenach Rzeczpospolitej Żydów, co w sposób ewidentny zostawiło swój wyraz w architekturze wielu miejscowości.

W publikacji znajdziemy ciekawe przykłady spojrzenia na żydowskich współmieszkańców okiem obserwatorów spoza tej społeczności, reprezentujących inną nację i religię. Oprócz szeregu artykułów odwołujących się do czasów przedwojennych, zostały zamieszczone też artykuły będące przykładem, jak układali sobie życie Żydzi ocaleni z pożogi Holokaustu w pierwszych latach powojennych. Opracowanie kończą artykuły dotyczące dzisiejszych odniesień do historii i tradycji żydowskich. Należą do nich różnego rodzaju projekty ożywiania języków żydowskich, np. jidysz, języka który w naturalny sposób niegdyś pobrzmiewał na ulicach polskich miejscowości. Mamy też interesujący przykład zmierzenia się współczesnej literatury z kwestią Holokaustu i próby odnalezienia nowego języka literackiego dla opisania tego traumatycznego problemu.

Zobacz news (video): TV PROART

Author